Se alla

Företagande

Fria samhällen bygger välstånd genom att en mångfald av idéer, kompetenser och synsätt fritt får konkurrera. När människor inte försörjer sig själva och inte får uppleva friheten av att tjäna en lön för arbete, skapas spänningar i samhället.

Fler företag får fler i arbete
När den liberala arbetslinjen rullades ut under 00-talet innebar den ett paradigmskifte: Sjukskrivningarna sjönk och sysselsättningen tog fart. De jobbskatteavdrag och bidragsreformer som då var kontroversiella har i efterhand kommit att bestå med bred politisk acceptans. När företag kan anställda och fler kommer i arbete vinner alla. Därför måste regionen bidra till bättre förutsättningar för företag att anställa.

Utan arbete ökar utanförskapet
Varje dag utan arbete stärker utanförskapet. Många av länets invånare lever idag i ett långvarigt utanförskap på grund av arbetslöshet. Allt för många av dessa är nyanlända och socialtutsatta grupper som bor i utanförskapsområden.

När vi diskuterar dessa problem får det aldrig förtigas att det i utanförskapsområden lever och verkar tusentals och åter tusentals som arbetar eller driver företag. Dessa personer behöver få politikens uppmärksamhet och stöd för att hantera den regelbörda fler av måste hantera. Vi vill att förortens entreprenörer ska lägga mer kraft på jobbskapande och affärsnytta, inte krånglig byråkrati.

Egenförsörjningsmålet ska vara ett inriktningsmål
Samhället ska uppmuntra omställning, utbildning, arbete och strävan. För den regionala tillväxtpolitiken är egenförsörjning det sätt som bör användas för att utvärdera länets ekonomiska förhållanden. Att kunna försörja sig själv visar på en högre integration och
självständighet från offentliga bidragsprogram än att enbart se till den som är sysselsatt.

Exportfrämjande
Företag som har möjlighet att exportera till utlandet ska få det stöd som krävas för att utöka sin verksamhet i den riktningen. Sverige är ett litet exportberoende land och länet entreprenörer måste få rätt förutsättningar för att starta de nya stora globala exportföretagen grundade här i Örebro län.

Liberalerna vill:

  • Ge bättre förutsättningar för företagande
  • Stärka arbetet med att få den i socialt utanförskap i arbete
  • Göra egenförsörjning till den viktigaste indikatorn för den lokala arbetsmarknaden
  • Utöka arbetet med exportkrediter