Se alla

Stärk företagens förutsättningar

Fria samhällen bygger välstånd genom att en mångfald av idéer, kompetenser och synsätt fritt får konkurrera. När människor inte försörjer sig själva och inte får uppleva friheten av att tjäna en lön för arbete, skapas spänningar i samhället. 

Liberalerna vill:

  • Stärka arbetet med att få den i socialt utanförskap i arbete
  • Göra egenförsörjning till den viktigaste indikatorn för den lokala arbetsmarknaden

När den liberala arbetslinjen rullades ut under 00-talet innebar den ett paradigmskifte: Sjukskrivningarna sjönk och sysselsättningen tog fart. De jobbskatteavdrag och bidragsreformer som då var kontroversiella har i efterhand kommit att bestå med bred politisk
acceptans. När företag kan anställda och fler kommer i arbete vinner alla. Därför måste regionen bidra till bättre förutsättningar för företag att anställa.

Varje dag utan arbete stärker utanförskapet. Många av länets invånare lever idag i ett
långvarigt utanförskap på grund av arbetslöshet. Allt för många av dessa är nyanlända och
socialtutsatta grupper som bor i utanförskapsområden

Tillväxtpolitiken ska utgå ifrån ett marknadsperspektiv där förutsättningar ska öka. Den nuvarande företagsspecifika politiken skapar ett företagsklimat där vinnare utses på förhand och hindrar en fri konkurrens om både kunder och kompetens bland länets företagare.