Se alla

Integration

Invandringen har berikat Sverige genom århundraden, och vi vill att det ska fortsätta vara så. Då måste invandring bli mer än att resa över gränsen: Nya svenskar ska släppas in i samhället på riktigt, lära sig språket, jobba och bli en del av ett Sverige som växer och utvecklas. Vi måste ha en mer fungerande integration.

Hederskultur måste bemötas kraftfullt
Media har gång på gång rapporterat att religiösa grupper och familjer med hedersnormer pressar unga till att genomföra oskuldskontroller vilket genomförs av vården, trots att det inte är förenligt med svensk lag. Därför krävs det rutiner för vårdgivare för att upptäcka våldsutsatthet och hedersrelaterade problem.

Verksamheter som uppmanar till oskuldskontroller eller oskuldsoperationer bör inte få erhålla offentliga bidrag och läkare som genomför dem bör förlora sin anställning inom Region Örebro län. Regionen bör göra en kartläggning över hela länet över hederskultur för att bilda en gemensam uppfattning över problemet och därmed rikta resurser till dit det behövs mest och där utsattheten är som störst.

Barn ska aldrig behöva tolka
Det är oacceptabelt att minderåriga barn i dag används som tolkar när deras föräldrar eller andra vuxna släktingar inte kan göra sig förstådda på svenska. Integrationspolitiken måste bygga på tydliga förväntningar på att alla som kan lära sig svenska också gör det, men när men när tolkning behövs ska det ges. Barn under 18 år ska aldrig behöva tolka åt sina familjemedlemmar.

Snabbspår och validering
Många som kommer till Sverige har en utbildning med sig som behöver valideras och kompetenssäkras. Regionen måste verka för att stärka upp arbetet med validering så att de som har eftertraktad kompetens för regionen snabbare kan få komma i arbete.
Kompetensbristen inom vården kan vara lösas om alla med den kompetens som regionen efterfrågar får möjlighet till att bidra.

Enkla jobb
Ett arbete är en nödvändig del för att lyckas bli integrerad i samhället. Region Örebro län har stora möjligheter att utöka mängden enkla jobb där nyanlända och grupper i socialt utanförskap har möjlighet att bidra till verksamheten. Att få ett första jobb är att få en fot in på arbetsmarknaden och en meningsfull vardag.

Liberalerna vill:

  • Inför rutiner för att upptäcka våldsutsatthet och hedersrelaterade problem
  • Låta regionen kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck
  • Säkerställa att barn aldrig ska behöva tolka åt sina föräldrar eller vuxna släktingar
  • Stärka arbetet med validering av kompetenser
  • Bidra till att tillhandahålla fler enkla jobb