Se alla

Jämställdhet och jämlikhet

Alla ska kunna utvecklas och delta i samhället på lika villkor

Liberalerna har kämpat för kvinnors lika rättigheter i över hundra år. Det är inte konstigt då Liberalismens fundament är försvaret av varje individs rättigheter. Vi tror på alla människors lika rättigheter och lika värde.

Rättvisa löner
Jämställdheten ska främjas genom individuell anknytning i föräldraförsäkringen och rätt till barnomsorg. Arbetsgivare måste underlätta för människor att förena förvärvsarbete med ansvar för familjen. Gamla strukturer och normer gör att människor inte bedöms som individer, utan som delar av kollektiven ”kvinnor” eller ”män”. För oss inom Liberalerna är
det en självklarhet att bekämpa all form av lönediskriminering.

Utbildning, mentorprogram, aktiv rekrytering, och positiv särbehandling kan ge bättre en balans mellan könen såväl i politiken som i arbetslivet.

Rutiner för att upptäcka våldsutsatta
Inför rutiner för vårdgivare och skolor för att upptäcka våldsutsatthet och hedersrelaterade problem. Inför rutiner vid hälsokontroller att alltid ställa frågor för att upptäcka alla former av våldsutsatthet och tydligt synliggöra t.ex. barn- och tvångsäktenskap, könsstympning och sexualbrott. Mer resurser till kvinnojourer och större samverkan mellan sjukvård och polis vid misstanke om partnervåld.

Anonymiserade jobbansökningar
Det är alltid den sökandes talang och kompetens som ska vara av avgörande vid en anställningsprocess. Aldrig etnisk bakgrund, könsidentitet eller religion. Tyvärr visar många studier att det fortfarande förekommer omfattande diskriminering vid jobbansökningar. Forskning har visat att en sökande med ett arabiskt namn har nästan hälften så stor chans att få en arbetsintervju allt annat lika. Den här typen av tydlig diskriminering måste stoppas.

Ingen diskriminering vid blodgivning
I dagsläget kan homosexuella män i praktiken inte donera blod i Sverige. För att få göra det måste man nämligen leva helt celibat i sex månader. Detta är ett villkor som bara gäller homosexuella män och är baserade gamla fördomar och unkna värderingar med utgånget bästföre-datum. Att dagens regler utan anledning inskränker möjligheterna för män som har sex med män att donera blod är inte rimligt. Blodgivning ska vara baserat på risktagande, inte på sexuell läggning. Alla ska få donera blod på lika villkor.

Liberalerna vill:

  • Motverka omedveten diskriminering i anställningsprocessen
  • Ständigt förbättra arbetet med jämställda löner
  • Säkerställa att det finns adekvata rutiner för att hitta våldsutsatta
  • Göra karenstiden för att donera blod lika för alla oavsett sexuell läggning