Se alla

Kvinnosjukvård

Ingen människas hälsa ska äventyras av ojämställd vård. Fortfarande får dock kvinnor färre provtagningar och undersökningar och fler biverkningar.

Mer forskning på kvinnosjukdomar
Många tillstånd och sjukdomar som främst drabbar kvinnor förblir okända, som endometrios, dyspareuni, benskörhet, fibromyalgi och lipödem. Kunskapen om underbeforskade tillstånd måste öka, liksom den om skillnader mellan kvinnors och mäns sjukdomsbilder. Vi vill att medel avsätts för att sluta de identifierade kunskapsluckorna.

Jämlik vård börjar på mödravårdscentralen
Otillräcklig mödravård ökar riskerna vid förlossning, men sjukvården når idag inte familjer med föräldrar födda utanför Sverige, inte heller unga, ekonomiskt utsatta och ensamstående blivande föräldrar. Vi vill nå dessa familjer genom samarbete med ideella föreningar och mammagrupper på olika språk och mödravård på drop-in. Föräldrar ska kunna träffa samma barnmorskor under graviditeten som under sin förlossning. Familjer med svårt sjuka barn och mycket tidigt födda ska ha rätt till en vårdsamordnare.

Att födas ska vara en god start på resten av livet
Liberalerna vill bygga Sveriges bästa kvinnoklinik och förlossningsavdelning i länet. God arbetsmiljö, högklassig kvinnosjukvård och trygga förlossningar ska vara en självklarhet i Örebro län.

Blivande föräldrar ska uppleva lugnet i ett hem och säkerheten på ett akutsjukhus. Investeringar i barns hälsa ger utdelning hela deras fortsatta liv. Vi vill rusta kvinnosjukvården och bygga ett sammanhållet koncept med barnakut, barnsjukhus och barn och  ungdomspsykiatri där vill vi inrymma lekterapi, förskola, skola och forskning om barns hälsa och sjukvård.

Aborträtt
En abort ska alltid vara kvinnans fria val att göra. Tillgängligheten till aborter ska vara god och möjligheten till en medicinsk abort ska aldrig begränsas av köer. Gynekologin ska bedrivas inom vårdvalsavtal för att fortsätta stärka möjligheterna att söka vård där det passar individen bäst och säkra hög tillgänglighet

Liberalerna vill:

  • Öka kunskapen om sjukdomar som drabbar kvinnor
  • Nå ut till alla kvinnor och barn med mödra- och barnhälsovård
  • Ge svårt sjuka barn och mycket tidigt födda barn en vårdsamordnare.
  • Värna aborträtten