Se alla

Rätten till en egen husläkare

Rätten till en egen husläkare är alltjämt viktig att slå vakt om i hela länet. Det handlar om en jämlik vård i hela länet och en värdig vård hela livet

Liberalerna vill:

  • Etablera ett system där du kan välja din egen husläkare

Det finns stora behov av reformer för svensk sjukvård. Även om mycket fungerar bra inom regionens sjukvård, är det bristerna som känns mest för den utsatta. Primärvården som är den fösta kontakten med vården och en väg in måste därför stärkas.

Liberalerna driver frågan om att etablera ett system med husläkare som är den läkare inom primärvården som har ett helhetsansvar för dig och din vård. Husläkaren ser till att du inte fastnar i vårdkarusellen och sköter kontakter med övriga delar av vården. Det ska vara lätt att få rätt vård och din husläkare är din trygghet för att så blir fallet.

En fast vårdkontakt och möjlighet att välja sin egen husläkare ska tillgodoses och bli en självklarhet. Det innebär fler fasta läkare och sjuksköterskor behövs på vårdcentralerna för att öka kontinuitet och patientsäkerhet. Utbildningsmöjligheterna för allmänläkare och ersättningen till vårdcentralerna, samt arbetsmiljön behöver även bli bättre.