Se alla

Civilsamhälle

Skärp tillsynen av demokrativillkoret för föreningsbidrag. Tillsynen måste bli kraftfullare, inte minst genom oannonserade besök och inspektioner vid evenemang som genomförs av föreningar och organisationer som får statliga bidrag.

Skärp kontrollen av organisationsbidrag
Ett aktivt föreningsliv är en av stöttepelarna i samhället och måste uppmuntras. Nattvandringar, föreningsliv och idrott bygger på människors ofta ideella engagemang. Utformningen och kontrollen av organisationsbidrag bör skärpas så att bidrag aldrig går till
verksamhet som främjar segregation eller motverkar demokratiska värderingar. Det ska vara förbjudet för organisationer att förmedla bidrag till medlemsorganisationer som inte uppfyller demokratiska villkor.

Ökad krisberedskap
Vi har under de senaste åren upplevt flera kriser som skakat vårt samhälle. Vi lever i en allt mer global värld där det krävs samordning kring krisberedskap. Om en kris eller krigssituation uppstår ska regionen se över möjlighet att skicka förnödenheter dit det behövs. Det kan vara allt ifrån vårdpersonal, skyddsutrustning och läkemedel.

Om krig eller kris uppstår i Sverige ska det finnas en krigspolicy och beredskap. Det ska finnas medarbetare inom vården som är villiga att ställa upp och hjälpa till och det ska finnas resurser.

Tid till ideellt arbete ska vara självklart
Ett starkt civilsamhälle är ett gott komplement till den vård som det offentliga erbjuder. Flera humanitära organisationer har behov av och erbjuder sjukvårdspersonal att arbete under kortare perioder utomlands. Anställda inom Region Örebro län ska vara medvetna om och känna stöd från sina arbetsgivare att de ska, om de vill, få den ledighet som krävs för att arbete inom humanitära organisationer under kortare perioder.

Liberalerna vill:

  • Ge ideella organisationer fortsatt ekonomiskt stöd
  • Civilsamhället ska vara en självklar del i regionens beredskapsarbete
  • Tydliggöra anställdas rätt att arbete under kortare perioder för humanitära organisationer