Se alla

På lätt svenska

Här kan du läsa på lätt svenska mer om vad Liberalerna i Örebro län vill.

De tre saker som är viktigast för Liberalerna i valet 2022 är:

Sjukvård: En bättre och tryggare sjukvård i hela länet.

Kollektivtrafik: En jämlik och flexibel kollektivtrafik.

Företagande: Örebro län ska vara en region där ett rikt kulturutbud och bra företagsklimat möter medborgarna.

1. En sjukvård du kan lita på oavsett vart i länet du bor och oavsett inkomst

En tryggare sjukvård betyder att man ska känna sin läkare det vill säga att alla har rätt till en egen husläkare.

Det ska vara en jämlik vård i hela länet. Liberalerna tycker att hur mycket pengar du har eller vart i länet du bor inte ska avgöra vilken vård du får.

Liberalerna vill se en mer sammanhållen vård för de äldre, det ska vara lätt att få rätt hjälp. Det krävs även insatser för barn och unga där vi vill se till att köerna till barn och ungdomspsykiatrin kortas ner.

Det här tycker Liberalerna att regionen ska göra för att förbättra sjukvården:

 • Etablera ett system där du kan välja din egen husläkare
 • Finansiera sjukvården av oss alla gemensamt och solidariskt
 • Införa ett gemensamt högkostnadsskydd för tandvård och sjukvård
 • Göra betalning av läkemedel möjlig att kunna delas upp över ett år
 • Öka människors förståelse för psykisk ohälsa
 • Skapa en verksamhet med psykiatrisk ambulans etableras i länet
 • Utöka barn och ungdomspsykiatrin så att köerna försvinner
 • Bevara länslasaretten och stärkas deras roll

2. Kollektivtrafik som ger friheten att röra sig fritt i länet utan bil

Frihet är viktigt för Liberalerna därför tycker vi att det är viktigt att man ska kunna röra sig fritt i länet utan att behöva använda sig av bilen.

Kollektivtrafik är dessutom bra för miljön.

Det här vill Liberalerna göra för kollektivtrafiken:

 • Göra det förmånliga att pendla långa sträckor med buss
 • Säkerställa en stabil kollektivtrafik på landsbygden
 • Att regelverket för arbets- och tjänsteresor ses över för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta på arbetsmarknaden
 • Låta kollektivtrafiken bidra till kulturens tillgänglighet
 • Utöka möjlighet att kombinera kollektivt resande med andra resesätt

3. Företagande som skapar möjligheter och inte lämnar någon utanför

Liberalerna anser att fria samhällen bygger välstånd genom att en mångfald av idéer, kompetenser och synsätt fritt får konkurrera.

När människor inte försörjer sig själva och inte får uppleva friheten av att tjäna sina egna pengar, skapas spänningar i samhället.

Många av länets invånare lever idag i ett långvarigt utanförskap på grund av arbetslöshet.

Så här tycker Liberalerna att företagsklimatet ska vara:

 • Ge bättre förutsättningar för företagande
 • Stärka arbetet med att få den i socialt utanförskap i arbete
 • Göra egenförsörjning till den viktigaste indikatorn för den lokala arbetsmarknaden

Vill du läsa mer om liberal politik på lätt svenska? Klicka här