Se alla

Samverkan med skolans huvudmän

Det regionala utvecklingsuppdraget som Region Örebro län driver är nära kopplat till det utbildningsuppdrag som ligger på kommunerna att driva. Ska Örebro län vara ett län med en god regional tillväxt behöver samarbetet mellan regionen och de kommunala skolhuvudmännen bli bättre med en stärkt samverkan.

Företagande och entreprenörskap ska vara en del av skolan
En god väg till nyföretagande är deltagande i verksamheter så som Ung företagsamhet. Där får ungdomar förverkliga sina idéer och pröva sina vingar som entreprenörer tack vare stöd från ideella aktörer. Förutsättningarna för sådana samarbeten mellan skolväsendet och ideella aktörer ska vara goda och bör utvecklas.

Unga kan vara medieproducenter, inte bara konsumenter
Var och en av Sveriges unga kan fritt sprida sina ord, bilder, idéer och drömmar, men lättillgängligheten skapar även problem för pressetiken. Genom vägledning och utbildning i det journalistiska hantverket kan egen producera media producerad av andra unga ökar respekten och värdet av journalistiken.

En levande demokrati behöver en mångfald av aktörer inom det lokaljournalistiska utbudet. Därför är organisationer som Ung Media Sverige en viktig demokratisk samarbetspartner för länets skolor då de erbjuder unga en möjlighet att få insyn i mediebranschen. Får unga medieintresserade tidigt stöd i att utveckla sina tankar om en lokal skoltidning, ljud eller
bildsända nyhetsinslag bidrar det till ett gott demokratiskt samhälle.

Stärkt Elevhälsa
Vi vill satsa på elevhälsan genom ökad samverkan med regionens kommuner. Vård för psykiska besvär ska vara lika lättillgänglig som annan vård, och därför måste psykologer och kuratorer bli en integrerad del av elevhälsan. Vi vill också öka samarbetet mellan barn- och ungdomspsykiatri och socialtjänst. Förebyggande hälsovård såsom vaccinationsprogram ska nå alla ensamkommande flyktingbarn och ungdomar i Hem för vård eller boende (HVB).

Liberalerna vill:

  • Stärka samarbetet med Ung Företagsamhet
  • Samverka med länets skolor för en ökad lokaljournalistik hos unga
  • Förbättra samarbetet mellan Elevhälsan och regionens verksamhet