Se alla

E-tjänster

Tillgång till information och möjlighet att sköta sina kontakter digitalt bör vara en självklarhet. Liberalerna var drivande i att låta patienten ta del av sin journal via nätet, och arbetet med digitaliseringen måste fortsätta.

Fax har ingen plats i modern sjukvård
Regionens medarbetare förtjänar moderna och lättanvända arbetsverktyg. Föråldrad utrusning som faxmaskiner och fast telefoni ska fasas ut omgående gör moderna redskap. Vi vill att regionens journalsystem slås samman med de i kommunal hemsjukvård för att öka patientsäkerheten.

Lätta digitala verktyg för patienter
En fortsatt utveckling av smarta, lättanvända e-tjänster som underlättar patienters vardag och ger säkrare vård. Patienter som vill ska kunna lämna hälsoinformation, ta hemtester, få behandling, boka tider, lämna återbud och följa remisser på nätet. Även information om vårdgivares behandlingsresultat och väntetider ska finnas på nätet. Patientupplevd kvalitet kan hjälpa andra patienter välja vård.

Liberalerna vill:

  • Fortsätt utvecklingen av smarta och lättanvända e-tjänster
  • Underlätta för patienten att välja vårdgivare
  • Låt fler få del av hemtester och sjukvård på distans och öka incitamenten för detta
  • Nyttja möjligheterna med digitalisering & innovation för att skapa tillgänglig och transparent vård
  • Minska personalens administrationsbörda och ge dem ordentligt med tid till att fokusera på patienten
  • Verka för att journalsystemen mellan region och kommun blir ett gemensamt system