Se alla

Krisberedskap

Regionens krisberedskap måste bli en självklarhet på den politiska dagordningen

Liberalerna vill:

  • Tydliggöra anställdas rätt att arbete under kortare perioder för humanitära
    organisationer
  • Civilsamhället ska vara en självklar del i regionens beredskapsarbete

Kriser och katastrofer kommer ske. Vi kan aldrig veta när och exakt hur det kommer se ut
men vi behöver vara beredda för det oväntade. Region Örebro län måste klara av att
upprätthålla sin verksamhet i varierande grad beroende på krisens allvar. Det handlar om att
tillgodose vårdpersonalens arbetsmiljö i svåra situationer men även att kunna erbjuda
grundläggande livsnödvändigheter som mat och vatten för patienter under en utdragen
krisperiod.

Vi har under de senaste åren upplevt flera kriser som skakat vårt samhälle. Vi lever i en allt
mer global värld där det krävs samordning kring krisberedskap. Om en kris eller
krigssituation uppstår ska regionen se över möjlighet att skicka förnödenheter dit det behövs.
Det kan vara allt ifrån vårdpersonal, skyddsutrustning och läkemedel.

Om krig eller kris uppstår i Sverige ska det finnas en krigspolicy och beredskap. Det ska
finnas medarbetare inom vården som är villiga att ställa upp och hjälpa till och det ska finnas
resurser.