Se alla

Länsdemokrati

Liberalerna arbetar för en bättre länsdemokrati. Att ha större möjligheter att påverka den demokratiska processen är också en viktig del av egenmakten. För oss i Liberalerna är målet att de beslut som rör Örebro läns utveckling ska tas av en folkvald församling, ett länsparlament. Ett levande debattforum måste finnas för alla regionala frågor.

Lokalt inflytande på regionalpolitiken
Sjukvårdsbehoven i de olika kommunerna är mycket olika, främst beroende på en olik åldersfördelning hos befolkningen. Regionskatten är därigenom en utjämnande faktor mellan invånarna i länet. Ett liberalt styre garanterar att patienterna får en stor valfrihet mellan olika offentliga och privata vårdgivare. Om staten skulle ta ansvar för sjukvården som en del politiker föreslår tror vi är att det blir mycket svårt att slå vakt om länets tre sjukhus. Vi vet att det finns krafter som anser att Karlskoga och Lindesbergs lasarett bör läggas ned. Något som Liberalerna inte kan acceptera.

En offentlig förvaltning i hela regionen
Region Örebro län ansvarar för att samtliga invånare i länet har en god tillgång till den verksamhet som regionen erbjuder. Den geografiska platsen i norra länet är lika mycket en del av regionen som de centrala delarna. Därför bör regionens verksamhet ta hänsyn till detta när platser för verksamhet planeras. En spridd offentlig förvaltning i hela länet där det är möjligt är att föredra framför en allt för centralstyrd förvaltning.

Regionen som länk mellan stat och lokalnivå
Det är viktigt att Region Örebro län och Örebro universitet har ett nära samarbete. Liberalerna anser att forskning är en nödvändighet och gör skillnad för människor. För att få en sammanhållen verksamhet för den regionala tillväxten och sammanhållningen i länet behöver Region Örebro län ta rollen som samordnare mellan aktörer i länet. Ett län som samarbetar är
ett län som växer.

Liberalerna vill:

  • Ge länsinvånare större lokalt inflytande över regional verksamhet i närområdet
  • Stärka Region Örebro läns roll som samordnande aktör i länet
  • Sprida förvaltningens administrativa enheter som inte är platsberoende runt om i hela
    länet