Se alla

Rusta psykiatrin

Psykiatrin och den akutpsykiatriska vården behöver rustas upp för att möta ökade
behov bland länsinvånarna, särskilt hos våra ungdomar

Liberalerna vill:

  • Öka människors förståelse för psykisk ohälsa
  • Skapa en verksamhet med psykiatrisk ambulans etableras i länet

När man blir sjuk ska den offentliga sjukvården ta hand om ens behov, vare sig det är på
grund av fysisk eller psykisk sjukdom. Vården kring den psykiska hälsan har länge varit
eftersatt i både resurser och intresse, men den psykiska ohälsan kan drabba oss alla och kosta
mycket mer för individen i mänskligt lidande och för samhället om den inte tas på allvar.

Liberalerna arbetar därför för att vård för psykisk sjukdom ska likställas med övrig vård. Vi
behöver fler som arbetar med de som är i behov av stöd för att klara av vardagen och hantera
problem innan det går för långt. Ett särskilt fokus måste även läggas på barn och
ungdomspsykiatrin då ett barn som växer upp utan stöd för sin psykiska ohälsa kan få en
svårare tid i vuxenlivet.

I arbetet med att likställa psykisk sjukvård med övrig vård behövs ett utvecklat arbete med
den akutpsykiska vården. När någon drabbas av akut psykisk sjukdom ska den bemötas av
professionell vårdpersonal, inte polis och brandkår. Den här akuta resursen måste finnas
tillgänglig dygnet alla timmer precis som övrig akutsjukvård.