Se alla

Vår politik

Liberalernas Regionala politik

Alla människor här i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill.

Oavsett var de kommer ifrån och vilka drömmar de än bär på. Den idén ligger till grund för all liberal politik.

Förvaltningen av Region Örebro läns verksamheter och samarbetet med kommuner, staten, företag och föreningar behöver liberaliseras och moderniseras för en ny tid. Ska hela länet leva och ge människor den frihet de förtjänar behöver Örebro län en ny start.

Vi behöver bli bättre rustade för att möta olika samhällsförändringar. Därför arbetar Liberalerna med flera viktiga reformer för en bättre och tryggare sjukvård i hela länet, för en jämlik och flexibel kollektivtrafik, och en region där ett rikt kulturutbud och bra företagsklimat möter medborgarna.